POMOC FINANSOWA!!! PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Pedagog - Stypendia dla uczniów!!!
Wpisany przez zawojan   
wtorek, 03 września 2013 23:02

Wyprawka szkolna


Pomoc mogą otrzymać wszyscy uczniowie klas II PT i II ZSZ, których miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 456zł/osoba lub dochód przekracza 456 zł ale w rodzinie istnieją inne trudne okoliczności.

Wyprawkę szkolną mogą także otrzymać uczniowie klas I, III, IV PT oraz I, III ZSZ posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin składania wniosków upływa dnia 10 września 2013r.

Stypendium szkolne


 O stypendium szkolne mogą ubiegać się wszyscy uczniowie, których miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 456zł. Wnioski należy składać u pedagogów szkolnych do dnia 15 września 2013r.

Fundusz Stypendialny IKEA FAMILY


Pomoc w postaci stypendium przeznaczona jest dla uczniów, którzy uzyskali w poprzednim roku szkolnym średnią ocen minimum 4.0, aktywnie angażują się w działalność społeczno- kulturalną, działają w wolontariacie lub harcerstwie, w organizacjach ekologicznych, w samorządzie szkolnym lub brali udział w olimpiadach artystycznych, tematycznych, aktywnie działają na rzecz kultury a dochód w rodzinie nie jest wyższy niż 1000 zł netto na osobę (w przypadku niepełnosprawności - 1200 zł). Termin składania wniosków upływa 20 września 2013r.

Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych- edycja 2013/2014


 Podstawowe kryteria, jakie powinien spełniać uczeń to:

  • średnia ocen ze wszystkich przedmiotów z poprzedniej klasy nie mniejsza niż 4,8
  • średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczo-technicznych z poprzedniego roku szkolnego nie mniejsza niż 4,6
  • dochód netto na członka rodziny nieprzekraczający 1078,00zł (w przypadku rodzin, w których jedno z dzieci jest niepełnosprawne 1246,00zł).

Termin składania wniosków upływa 13 września 2013r.

ZAPRASZAMY!!!!
Pedagodzy Szkolni

Poprawiony: czwartek, 05 września 2013 09:01