banner header
Reklama
perspektywy
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy- 3 PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - Kształcenie zawodowe dla rynku pracy- 3
Wpisany przez Włodzimierz Kania   
środa, 08 maja 2019 08:39

Tytuł projektu 

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy- 3 

Numer umowy o dofinansowanie 

RPOP.09.02.02-16-0020/16-00  

Data podpisania umowy o dofinansowanie  

29 marca 2017 r.  

Fundusz  

Europejski Fundusz Społeczny  

Program  

RPO WO 2014-2020  

Partner wiodący  

Miasto Opole 

 

Samorząd Województwa Opolskiego/Regionalny 
Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, 
Powiat Opolski, 
Powiat Krapkowicki, 
Gmina Dobrzeń Wielki, 
Uniwersytet Opolski, 
Politechnika Opolska  

Realizator projektu  

Zespół Placówek Oświatowych w Opolu 

Wartość projektu ogółem  

2 875 135,25 PLN 

Wartość wydatków kwalifikowanych 

2 133 078,36 PLN 

Wartość dofinansowania EFS 

2 443 864,96 PLN 

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa 

142 799,29 PLN 

Okres realizacji projektu 

od 01.2019r. do 02.2021r.  

CEL REALIZACJI PROJEKTU 

Celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy oraz większe powiązanie  szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy. Zakłada również wyposażenie uczniów szkół  zawodowych w kwalifikacje, kompetencje i umiejętności, które umożliwią im funkcjonowanie i  dopasowanie się na „zmiennym” rynku pracy.  

Zakłada się poprawę przygotowania praktycznego uczniów, co zostanie osiągnięte poprzez  planowane staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, a więc w rzeczywistych  warunkach pracy. W celu lepszego przygotowania uczniów do podjęcia pracy w zawodzie  planuje się zajęcia specjalistyczne, z wykorzystaniem innowacyjnych form przekazywania i  utrwalania wiedzy. Szkoły zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni  przedmiotowych. 

Projekt skierowany jest do szkół zawodowych oraz uczniów i nauczycieli przedmiotów  zawodowych niżej wymienionych szkół z terenu Aglomeracji Opolskiej: 

 • Zespół Szkół Mechanicznych; 
 • Zespół Szkół Budowlanych; 
 • Zespół Szkół Ekonomicznych; 
 • Zespół Szkół Elektrycznych; 
 • Zespół Szkół Zawodowych nr. 4; 
 • Zespół Szkół Zawodowych im.
 • S.Staszica
 • Zespół Szkół Technicznych i  Ogólnokształcących; 
 • Zespół Szkół w Ozimku; 
 • Zespół Szkół w Dobrzeniu; 
 • Zespół Szkół w Krapkowicach; 
 • Zespół Szkół w Zdzieszowicach; 
 • Zespół Szkół w Niemodlinie;

Zakłada się udział 959 uczniów oraz 37 nauczycieli. Na każdym etapie realizacji projektu  zostanie uwzględniona równość mężczyzn i kobiet. Wsparciem zostaną objęci uczniowie  szkół zawodowych, którzy chcą podnieść swoje umiejętności i kompetencje zawodowe, a  tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. 

Wsparciem zostaną objęci zarówno uczniowie kształcący się w technikach wymienionych  wyżej zespołów szkół zawodowych, jak i w zasadniczych szkołach zawodowych wszystkich  klas. Przewiduje się realizację staży/praktyk dla uczniów klas 2 i 3 technikum i 2 i 3  zasadniczych szkół zawodowych – będą to odpowiednie grupy uczniów posiadające już  wiedzę teoretyczną i praktyczną w swoim zawodzie, którą będą mogli rozwijać podczas  staży/praktyk. 

Każdy uczeń będzie mógł skorzystać z pomocy doradcy, wykonać test kompetencji  zawodowych, uzyskać informacje o rynku pracy, niezbędnych dokumentach aplikacyjnych,  możliwościach rozwoju zawodowego. Dodatkowo Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji  planuje warsztaty zawodowe ePortfolio, co również przyczyni się do podniesienia  kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Kompetencje w zakresie umiejętności  poszukiwania pracy, aplikowania oraz tworzenia własnej ścieżki kariery są niezbędne na  współczesnym i bardzo wymagającym rynku pracy. 

KZdRP 3plakat

DEKLARACJA_OŚWIADCZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

FORMY WSPARCIA

KURSY DLA UCZNIÓW

REGULAMIN NABORU

Regulamin rekrutacji na studia

Informacja o dofinansowaniu do studiów

Rekrutacja - studia podyplomowe

 

 

Poprawiony: wtorek, 14 maja 2019 14:56