Reklama
perspektywy
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1
Akademia Młodego Lean Menagera PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1
Wpisany przez Marek Wilk   
wtorek, 03 grudnia 2019 08:47

Akademia Młodego Lean Menagera

Akademia MLM Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jest patronem konkursu na najlepszy zespół Akademia Młodego Lean Menagera w ramach projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy. Cele konkursu to m. in.:

  • rozwijanie zainteresowań, wspieranie uzdolnień i własnej inicjatywy uczniów,
  • rozbudzanie postaw oraz zachowani przedsiębiorczych wśród uczniów,
  • inspirowanie młodzieży do działań kreatywnych,
  • inspirowanie młodzieży do planowania własnej kariery zawodowej.

Do w/w projektu zakwalifikowani zostali uczniowie klasy 3M: Dominik Fila, Marcin Matuszewski, Przemysław Kossakowski i Damian Klama, opiekunem grupy został pan Marek Wilk.

 

Więcej…
 
Kursy w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1” PDF Drukuj Email
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1
Wpisany przez Włodzimierz Kania   
wtorek, 07 listopada 2017 19:29

 

baner funduszy europejskich

Projekt  „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1”

Uwaga - Uczniowie !!!

W ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1” RPOP.09.02.02-16-0018/16-00” od listopada 2017r. rusza nabór na kursy dla uczniów:

  1. KURS PRAWA JAZDY KAT. B– 60 godz. dla 6 uczniów
  2. KURS SEP DO 1 kV – 30 godz. dla 8 uczniów
  3. KURS OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH – 30 godz. dla 6 uczniów

W związku z powyższym wszystkich uczniów zainteresowanych wzięciem udziału w wymienionych kursach którzy ukończyli 18 lat, zapraszam do zapoznania się z regulaminem rekrutacji uczniów do projektu oraz odpowiednimi deklaracjami,  które znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1. Regulamin rekrutacji uczniów dostępny jest również w gablocie na parterze budynku głównego szkoły – naprzeciw s. nr 7 –Informatyków.

W razie  pytań  - kontakt z p. Beatą Kresan – Szkolnym Doradcą Zawodowym -s. 25, II piętro

 

Poprawiony: wtorek, 07 listopada 2017 19:46
 
Formy wsparcia w ramach projektu PDF Drukuj Email
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1
Wpisany przez Włodzimierz Kania   
poniedziałek, 06 listopada 2017 00:00

Formy wsparcia w ramach projektu

„Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1”.

 

Forma wsparcia

Liczba godzin

Liczba uczestników

 

KURSY DLA UCZNIÓW

1

KURS PRAWA JAZDY KAT.B

60 h

6

2

KURS SEP do 1kV

30h

8

3

KURS OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH

30h

6

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

1

MECHATRONIKA

60h

6

2

DIAGOSTYKA SAMOCHODOWA

45h

6

3

AUTOTRONIKA

60h

10

4

ROBOTYKA

30h

10

5

ZAJĘCIA NA POLITECHNICE OPOLSKIEJ DLA UCZNIÓW Z KIERUNKU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

20

6

ZAJĘCIA NA POLITECHNICE OPOLSKIEJ DLA UCZNIÓW Z KIERUNKU TECHNIK MECHATRONIK

 

23

7

ZAJĘCIA NA POLITECHNICE OPOLSKIEJ DLA UCZNIÓW Z KIERUNKU TECHNIK SPEDYTOR

 

24

8

KOŁO ROBOTYCZNE

 

3

 

KURSY/STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI

1

KURS INCOTERMS 2010

 

1

2

HYBRYDOWE UKŁADY NAPĘDOWE

 

2

3

PROGRAMOWANIE AUTOCAD

 

1

4

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W DYDAKTYCE

 

1

 

Nabór na zajęcia dodatkowe w ramach projektu trwa do 31.10.2017r.

Wszelkich informacji udziela p. Beata Kresan – szkolny doradca zawodowy

          s. 25, II piętro.

Poprawiony: wtorek, 07 listopada 2017 19:57
 
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 PDF Drukuj Email
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1
Wpisany przez Marek Wilk   
sobota, 17 czerwca 2017 07:21

logo

tabelka

Projekt skierowany jest do zespołów szkół zawodowych z terenu Aglomeracji Opolskiej (Opole: ZSM,ZSEL, ZSEK, ZSB, ZSZ nr4, ZSZ im. Staszica, ZSTiO oraz ZS w Dobrzeniu Wielkim, ZS w Niemodlinie, ZS w Ozimku, ZS Krapkowicach i ZS w Zdzieszowicach) oraz do uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych wymienionych szkół. Zakłada się udział 866 uczniów oraz 49 nauczycieli.
Celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy oraz mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy. Cel ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców na konkretne umiejętności i kwalifikacje. Planowane działania w rezultacie zaspokoją potrzeby uczniów (przyszłych pracowników) oraz pracodawców i przyczynią się do deficytu osób pożądanych na rynku pracy. Ponadto celem projektu jest poprawa przygotowania praktycznego uczniów, co zostanie osiągnięte poprzez planowane staże i praktyki zawodowe
w przedsiębiorstwach, a więc w rzeczywistych warunkach pracy. W celu wzmocnienia współpracy szkół z ich otoczeniem społeczno-sospodarczym planuje się utworzenie klas patronackich Politechniki Opolskiej, w których m.in. będą prowadzone autorskie wykłady z zakresu kompetencji zawodowych zgodnych z kierunkami kształcenia  uczelni wyższej na poszczególnych wydziałach, realizowane przez wykładowców PO, połączone z warsztatami aktywizującymi i pokazami.
W celu lepszego przygotowania uczniów do podjęcia pracy w zawodzie planuje się zajęcia
specjalistyczne, z wykorzystaniem innowacyjnych form przekazywania i utrwalania wiedzy. W tym samym celu szkoły zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych. Wsparciem zostaną także objęci nauczyciele przedmiotów zawodowych, dla których planuje się studia podyplomowe pn. "Technologie informacyjne w dydaktyce".
W celu podniesienia kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli planuje się także udział nauczycieli w kursach kwalifikacyjnych oraz w szkoleniach doskonalących w zakresie tematyki związanej z nauczanym przez nich zawodem. Planuje się wzmocnienie etatów doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach biorących udział w projekcie spoza Miasta Opola oraz realizację dodatkowych godzin z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Dodatkowo przewiduje się organizację wyjazdowych obozów naukowych połączonych z możliwością poznania zasad funkcjonowania przedsiębiorstw z różnych branż oraz warsztatów kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy m.in. pracy zespołowej. W ten sposób zarówno uczniowie jak i nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje, a tym samym stanąsię bardziej konkurencyjni na rynku pracy.

 Regulamin naboru i uczestnictwa w stażach

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia udziału

Załacznik nr 2 Deklaracaja, oświadczenie, Zakres danych

 

Poprawiony: sobota, 17 czerwca 2017 08:07