Komunikat dyrektora nr 18 z 10.05.2021 Drukuj
Wpisany przez zawojan   
poniedziałek, 10 maja 2021 12:56

uwaga mb

Komunikat – kształcenie hybrydowe od 17.05.2021

Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 29.04.2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021 poz.824 z późn. zm.) zarządzam następującą organizację pracy jednostki od 17 maja 2021

Zajęcie szkolne realizowane są w trybie hybrydowym wg następującego układu:

od 17 do 23 maja 2021

kształcenie stacjonarne

kształcenie zdalne

Oddziały BS I st. nr 2:
1a, 1ce, 2ap, 2cp, 2esp, 2aeg, 2cg, 3a, 3c, 3e

Oddziały PT nr 4:
1ASt, 1DT, 1Mt, 2ASp, 2Dp, 2Mp, 3ACt, 3Dt, 3Mt.

od 24 do 30 maja 2021

Oddziały PT nr 4:
1ASt, 1DT, 1Mt, 2ASp, 2Dp, 2Mp, 3ACt, 3Dt, 3Mt.

Oddziały BS I st. nr 2:
1a, 1ce, 2ap, 2cp, 2esp, 2aeg, 2cg, 3a, 3c, 3e

Zajęcia praktyczne w CKZ dla klas technikum realizowane są w trybie stacjonarnym zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć.

Praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkoły branżowej (pracownicy młodociani) realizowana jest w trybie stacjonarnym zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć.

Uczniowie technikum miesięczne praktyki zawodowe u pracodawców realizują stacjonarnie.

Zajęcia praktyczne w szkole w ramach KKZ realizowane są w trybie stacjonarnym zgodnie z obowiązującym planem.

Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym realizują kształcenie zdalnie.

Dyrektor ZSM w Opolu

Poprawiony: poniedziałek, 10 maja 2021 14:01