Spotkanie Rady Rodziców Mechaniczniaka Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
ZSM Opole - Dla rodziców
Wpisany przez Włodek Kania   
poniedziałek, 21 października 2019 11:46

Spotkanie Rady Rodziców Mechaniczniaka

Rada rodziców 2018/2019W dniu 1 października 2019r. odbyło się spotkanie Rady Rodziców Zespołu Szkół Mechanicznych. Pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie zwołał Dyrektor – Bogusław Januszko, który powitał wszystkich przybyłych na spotkanie Rodziców – przedstawicieli klas technikum i szkoły branżowej dziękując za poświęcenie czasu sprawom Naszej Szkoły.

    Na początku spotkania Dyrektor omówił pracę szkoły w roku szkolnym 2018/2019. Wskazał osiągnięte w minionym roku szkolnym przez szkołę sukcesy miejskie, regionalne i krajowe, wymienił działania rozwojowe podjęte i zrealizowane przez szkołę, wskazał zaangażowanie uczniów i nauczycieli w określonych dziedzinach życia szkoły. Następnie przypomniał skład osobowy Zarządu Rady Rodziców tj. Prezydium i Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2018/2019. Poprosił jednocześnie o przedstawienie sprawozdania z działania Zarządu Rodziców za miniony rok szkolny oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego z zakresu gromadzenia i wydatkowania środków finansowych na rzecz uczniów i szkoły. Prezentacji dokonała Przewodnicząca Prezydium Rady. Po wysłuchaniu sprawozdań obecni na spotkaniu członkowie Rady Rodziców zaaprobowali działania Zarządu udzielając tym samym absolutorium za miniony rok szkolny.

W kolejnej części spotkania Dyrektor poinformował, o kończącej się kadencji w Zarządzie Rady Rodziców czterem osobom w wyniku ukończenia nauki przez ich dzieci. Osobami tymi są: Małgorzata Warsitz, Alicja Wencel, Krystian Stolc i Jan Opasik. Mając powyższe na uwadze Dyrektor poprosił o przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu. Obecni na spotkaniu Rodzice wyłonili spośród siebie kandydatów, którzy w głosowaniu wybrani zostali do Zarządu. Nowymi osobami, które weszły do Zarządu są: Ewelina Zaraczyńska, Tomasz Ostrowski, Justyna Deja  i Andrzej Palt.

     W dalszej części spotkania Dyrektor przedstawił plan pracy szkoły na rok 2019/2020 w tym przedsięwzięcia rozwojowe, współpracę z podmiotami zewnętrznymi, udział szkoły w projektach realizowanych przez Prezydenta m. Opola i Marszałka woj. Opolskiego oraz działania w zakresie rozbudowy i doposażenia bazy dydaktycznej. Wszystkie wskazane działania stanowić mają o dalszej poprawie jakości pracy szkoły przekładających się na osiągane wyniki nauczania, zdawalność egzaminów zewnętrznych – maturalnego i zawodowego, rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów oraz budowanie dobrego wizerunku szkoły w środowisku.

Na zakończenie spotkania Rady Rodziców dyrektor Bogusław Januszko podziękował ustępującym osobom za pracę na rzecz Społeczności Szkolnej Mechaniczniaka wręczając jednocześnie okolicznościowe dyplomy wraz z pamiątkowymi książkami. Tym bardzo przyjemnym akcentem zakończono ogólne spotkanie Rady Rodziców.

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

Prezydium:
      Ewelina Zaryczańska – 1Ag - przewodnicząca,
      Ewa Obstoj – 4M,
      Marian Bewko – 4DS,
      Klaudia Sdzuj – 2a.

Komisja Rewizyjna:
    Beata Brzezicka – 2D – przewodnicząca,
    Anna Huzar – 3a,
    Patrycja Kołodziej – 2c,
    Tomasz Ostrowski – 1ASp,
    Justyna Deja – 1cg.

Sekretarz :
       Elżbieta Fila – pracownik sekretariatu szkoły.

            Po spotkaniu Rady Rodziców odbyło się pierwsze w bieżącym roku szkolnym zebranie Prezydium i Komisji Rewizyjnej w nowych składach.  Ustalono plan pracy na rok szkolny 2019/2020, uzgodniono harmonogram spotkań i zatwierdzono plan finansowy na nowy rok szkolny. Omówiono ponadto bieżące sprawy szkoły min. składkę na RR, ubezpieczenie NNW młodzieży, organizację dużych imprez szkolnych. Zaopiniowano również dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych oraz przygotowany przez Radę Pedagogiczną Program profilaktyczno-wychowawczy na bieżący rok szkolny. Na tym spotkanie zakończono.


Bogusław Januszko - dyrektor

Poprawiony: wtorek, 05 listopada 2019 11:16