Uhonorowanie Sztandaru Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Nasze osiągnięcia - Dyplomy uznania
Wpisany przez zawojan   
wtorek, 12 marca 2013 09:36

Uhonorowanie sztandaruWyjątkowe wydarzenie miało miejsce 5 marca bieżącego roku w Auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu, w której odbyła uroczysta akademia z okazji nadania najwyższego odznaczenia „Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych" oraz dyplomu uznania za zasługi na rzecz ruchu kombatanckiego oraz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Wyróżnienie to – nadane Sztandarowi ZSM w Opolu - stanowi wyraz uznania dla Naszej Szkoły za „wytrwałość i skuteczność w społecznym działaniu na rzecz ruchu kombatanckiego i krzewienia jego najpiękniejszych tradycji".

W uznaniu zasług na rzecz ruchu kombatanckiego oraz Związku prezes Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego dyplomem uznania wyróżnił Publiczne Technikum nr 4 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Opolu. Dyplom w imieniu szkoły odebrał dyrektor Bogusław Januszko.

 Uroczystość odbyła się w obecności uczniów, grona pedagogicznego i dyrekcji Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu. Nie zabrakło również towarzystwa szanownych gości, m.in.: płk. Mirosława Karaska - Szefa Wojewódzkiego sztabu Wojskowego w Opolu, Dowódcy Garnizonu Opole oraz ppłk. Antoniego Chorzewskiego – wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu. Swoją obecnością uroczystość uświetnili: płk Edward Głowacki - weteran bitwy o Monte Cassino, członek Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Opolu, płk Stefan Szelka - żołnierz Batalionów Chłopskich, uczestnik walk z Ukraińską Powstańczą Armią, Prezes Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Opolu, por. Tadeusz Feliszek - uczestnik Powstania Warszawskiego, wiceprezes Zarządu Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Opolu, por. Henryk Kosidło – uczestnik bitwy pod Lenino, wiceprezes Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów, a także Pan mjr Andrzej Łydka - żołnierz zawodowy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, uczestnik misji stabilizacyjnej w Afganistanie i Iraku oraz misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, którzy po oficjalnej części ceremonii udali się do wyznaczonych wcześniej klas, gdzie wygłosili wykłady i przeprowadzili dyskusję z młodzieżą.

Ceremonia rozpoczęła się odegraniem utworów wojskowych przez Szkolną Orkiestrę Dętą. Następnie prowadzący uroczystość - uczeń klasy III C technikum - Krzysztof Kudryński, przywitał wszystkich zgromadzonych w auli szkolnej i przedstawił cel uroczystości. Po wprowadzeniu Sztandaru Zespołu Szkół Mechanicznych, który prezentowali Tomasz Witek, Łukasz Malicki oraz Piotr Maksymiak i odśpiewaniu Hymnu Narodowego głos zabrał Dyrektor Zespołu mgr inż. Bogusław Januszko, który przedstawił zaproszonych gości i przywitał wszystkich zgromadzonych nauczycieli oraz uczniów. Dyrektor wygłosił również krótką przemowę, w której opisał rolę, jaką odegrał Zespół Szkół Mechanicznych podczas spotkań z kombatantami mających na celu przybliżenie doświadczeń II Wojny Światowej, walki o wolność, niepodległość, honor i ojczyznę, a tym samym o nawiązanie dialogu międzypokoleniowego, a także przypomniał, iż Sztandar Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu został do tej pory odznaczony odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego, odznaką Zasłużony Opolszczyźnie, a także odznaką Miejsc Pamięci Narodowych.

Po wystąpieniu Dyrektora Bogusława Januszko głos zabrał płk Stefan Szelka, który w swojej przemowie nawiązał do działań, jakie prowadzone są przez nauczycieli w szkołach w celu kształcenia i wychowywania młodzieży w duchu patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. Podkreślił też znaczenie więzi i solidarności międzypokoleniowej, wyjaśnił jak ważne jest podnoszenie świadomości młodzieży na temat starszego pokolenia żołnierzy i jego wkładu w sprawy Narodu i Kraju.
Gdy opisane przemówienia dobiegły końca przystąpiono do najważniejszej części uroczystości. Płk Stefan Szelka, w asyście Dyrektora Szkoły Bogusława Januszko i Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Tomasza Kotuli, dokonał dekoracji Sztandaru Zespołu Szkół Mechanicznych najwyższym odznaczeniem „Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych" oraz złożył na ręce Dyrektora dyplom uznania za zasługi na rzecz ruchu kombatanckiego oraz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Dowodem działania nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych na rzecz krzewienia tradycji ruchu kombatanckiego jest współpraca z 10. Opolską Brygadą Logistyczną im. Piotra Wysockiego. W jej ramach młodzież każdego roku uczestniczy w dniach otwartych koszar, podczas których ma okazję spotkać się i porozmawiać z żołnierzami i oficerami. Takie spotkania to możliwość poznania wszelkich aspektów związanych z pracą w wojsku i z pełnieniem służby na rzecz Ojczyzny. Uczniowie poznają także sprzęt wojskowy i wyposażenie, którym posługują się żołnierze podczas misji. Dni otwarte w koszarach 10. Opolskiej Brygady Logistycznej to także możliwość uczestniczenia w wykładach i prezentacjach przygotowanych przez pracowników wojska.

Możliwość spotkania z kombatantami i uczestniczenia w uroczystości uhonorowania Sztandaru ZSM stanowiło dla uczniów swojego rodzaju lekcję historii „na żywo". Duży entuzjazm i zainteresowanie wzbudziły wśród uczniów wykłady wygłoszone przez zaproszonych gości, które odbyły się po oficjalnym apelu. W części dyskusyjnej uczniowie zadawali mnóstwo pytań, a weterani chętnie i żywo dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodzieżą, krzewiąc w niej wartości związane z patriotyzmem i historią oraz z miłością i szacunkiem do tradycji, Ojczyzny i Narodu.

Podejście uczniów do całego wydarzenia i szacunek, jakim obdarzyli gości jest chyba najlepszym potwierdzeniem tego, iż wyróżnienie za „wytrwałość (...) w działaniu na rzecz ruchu kombatanckiego i krzewienia jego najpiękniejszych tradycji", którego dostąpiła nasza szkoła, jest jak najbardziej zasłużone, a także raduje serca pozwalając sądzić, iż uczniowie i kadra nauczycielska szkoły będą godnie reprezentować Sztandar Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu oraz nadanie mu odznaczenia.

Bożena Kantorska

Poprawiony: wtorek, 26 marca 2013 09:12