Stypendia dla uczniów!!! Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Pedagog - Stypendia dla uczniów!!!
Wpisany przez zawojan   
wtorek, 02 września 2008 14:12
STYPENDIA DLA UCZNIÓW


stypendium1. „Program pomocy stypendialnej Województwa Opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnychi ponadgimnazjalnych."

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie:

- szczególnieuzdolnieni, (średnia ocen nie niższa niż 4,8) zwłaszcza w zakresie naukmatematyczno przyrodniczych i technicznych ( średnia ocen z trzech wybranychprzedmiotów matematyczno przyrodniczych i technicznych nie niższa niż4,6)

- laureaciolimpiad, konkursów przedmiotowych, turniejów na szczeblu co najmniejwojewódzkim (zajęli od 1 do 10 miejsca) z przedmiotów matematycznoprzyrodniczych i technicznych

- posiadającystałe zameldowanie na terenie województwa opolskiego

- o dochodzie wrodzinie w roku 2007 w przeliczeniu na osobę nieprzekraczającym dwukrotnościkwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I REGULAMIN DOSTĘPNE U PEDAGOGA SZKOLNEGO
 


2.   „Stypendium szkolne na rokszkolny 2008/2009"
 
O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie:
 
- posiadającystałe zameldowanie na terenie Miasta Opola (pobierają i składają wniosek oprzyznanie stypendium w szkole u pedagoga szkolnego)

- posiadającystałe zameldowanie na terenie Województwa Opolskiego (pobierają i składająwniosek o przyznanie stypendium w gminie)

- o dochodzie wrodzinie w przeliczeniu na osobę nieprzekraczającym kwoty 351 zł

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I REGULAMIN DOSTĘPNE U PEDAGOGA SZKOLNEGO

pedagog ZSM Opole
Agnieszka Słaboń
 
Poprawiony: piątek, 19 września 2008 19:31