czas to wiedza...

Plan lekcji Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu
obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020

Uwaga!!!
Plan zajęć dydaktycznych będzie dostępny od drugiego września 2019r.

Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.