TECHNIK MECHANIK 

 

Technicy mechanicy zajmują się wykonywaniem prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych.

 

zajęcia             realizowane w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu oraz w szkolnych pracowniach mechanicznych;
praktyczne:     praktyka zawodowa realizowana w zakładach produkcyjnych współpracujących ze szkołą.

 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 • wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń;
 • organizowania i nadzorowania procesu produkcji;
 • projektowania prostych elementów mechanicznych z zastosowaniem programów komputerowych;
 • zdobycia umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy.

Przygotowanie do egzaminu organizowanego przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (uprawnienia spawalnicze).

 I CO DALEJ…

Zdobyte kwalifikacje zawodowe umożliwią Ci  podejmowanie pracy między innymi :

 • w zakładach produkcyjnych jako kontroler jakości, instalator i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne;
 • w biurach projektowych, laboratoriach, placówkach naukowych, badawczo-rozwojowych;
 • na stanowisku technika średniego nadzoru, technologa, diagnosty, planisty i mechanika  w przedsiębiorstwach związanych z:
  - obróbką skrawaniem obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie;
  - projektowaniem, wytwarzaniem i eksplantacją maszyn  i urządzeń;
  - produkcją maszyn i urządzeń przemysłowych

Ponadto po ukończeniu technikum możesz kontynuować naukę:

 • na studiach – po zdanym egzaminie maturalnym; 
 • na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – po zdobyciu wykształcenia średniego (bez matury) ;
 • w Szkole Policealnej nr V –  zdobywając nowy zawód: technik transportu drogowego.

Kształcenie zawodowe w trakcie całego cyklu (TM-5 lat)
Nauczane przedmioty zawodowe teoretyczne:

• Bezpieczeństwo i higiena pracy
• Podstawy konstrukcji maszyn
• Podstawy sterowania i regulacji maszyn
• Technologia obróbki skrawaniem
• Maszynoznawstwo
• Podstawy technik wytwarzania i montażu
• Organizacja procesów obróbki i montażu
• Język obcy w branży mechanicznej

Nauczane przedmioty zawodowe praktyczne:

• Pracownia rysunku technicznego
• Nadzorowanie procesów obróbki i montażu
• Projektowanie procesów produkcji
• Komputerowe wspomaganie projektowania
• Zajęcia praktyczne – techniki wytwarzania
• Zajęcia praktyczne - techniki łączenia elementów maszyn
• Zajęcia praktyczne - programowanie i obsługa obrabiarek CNC

Partnerzy edukacyjni

 • Bus Service
 • Animex
 • Eco
 • Famet
 • Izostal
 • Ofama
 • RVmetal
 • Tolmet
 • Górażdze
 • KMG
 • Lellek
 • Szic
 • Volvo
 • PNT
 • Polaris
 • Profex
 • Turck