TECHNIK MECHATRONIK

 

To nowoczesny, wymagający i poszukiwany zawód na rynku pracy. Mechatronik to osoba, która umie projektować nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności z wielu dziedzin nauki, bo tego wymaga nowoczesny przemysł.

 

zajęcia praktyczne:    - realizowane w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu oraz w szkolnych pracowniach mechatronicznych i diagnostyki samochodowej  
                                   - praktyka zawodowa realizowana w partnerskich zakładach produkcyjnych


Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:        

 • projektowania i konstruowania urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych;
 • obsługi i programowania robotów przemysłowych;
 • obsługi i programowania sterowników PLC;
 • automatyki i obsługi urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych;
 • diagnostyki i naprawy urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych;
 • montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • projektowania i serwisu układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych.
  •  w trakcie nauki kurs SEP (uprawnienia elektryczne do eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych)
  • AUTOTRONIKA – czyli mechatronika samochodowa

I CO DALEJ…

Zdobyte kwalifikacje zawodowe umożliwią Ci  podejmowanie pracy między innymi w:

 • przemyśle lotniczym, samochodowym,
 • budownictwie,
 • energetyce,
 • medycynie;
 • małych firmach, zajmujących się produkcją i utrzymaniem ruchu;
 • własnej działalności gospodarczej w zakresie napraw i konserwacji urządzeń.

Ponadto po ukończeniu technikum możesz kontynuować naukę:

 • na studiach – po zdanym egzaminie maturalnym; 
 • na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – po zdobyciu wykształcenia średniego (bez matury) ;
 • w Szkole Policealnej nr V – zdobywając nowy zawód: technik transportu drogowego.

 

Kształcenie zawodowe w trakcie całego cyklu (TM-5 lat)
Nauczane przedmioty zawodowe teoretyczne:

• Rysunek techniczny
• Pneumatyka i hydraulika
• Podstawy elektrotechniki i elektroniki
• Technologie i konstrukcje mechaniczne
• Urządzenia i systemy mechatroniczne
• Język obcy zawodowy
• Bezpieczeństwo i higiena pracy
• Podstawy eksploatacji sieci i urządzeń do 1kV*
• Autotronika

Nauczane przedmioty zawodowe praktyczne:

• Pracownia podstaw elektrotechniki i elektroniki
• Pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych
• Pracowania urządzeń i systemów mechatronicznych
• Programowanie urządzeń mechatronicznych
• Diagnostyka i naprawa urządzeń mechatronicznych
• Pracownia CNC
• Tworzenie dokumentacji w programach CAD
• Modelowanie 3D w CAD
• Pracownia autotroniki

Partnerzy edukacyjni

 • Bus Service
 • Animex
 • Eco
 • Famet
 • Izostal
 • Ofama
 • RVmetal
 • Tolmet
 • Górażdze
 • KMG
 • Lellek
 • Szic
 • Volvo
 • PNT
 • Polaris
 • Profex
 • Turck