TECHNIK SPEDYTOR 

 

Jest to osoba, która organizuje transport samochodowy, lotniczy i  kolejowy. Zajmuje się wypełnianiem dokumentów przewozowych, zleceń i instrukcji przewozowych. Odpowiada za sporządzanie umów z klientami, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku, sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem transportu.

 

SPECJALIZACJA:  transport i handel międzynarodowy

 

zajęcia            -  realizowane w szkolnej pracowni transportu i spedycji w Opolu
praktyczne:     -  czterotygodniowa praktyka w wybranej firmie branży transportowo-spedycyjnej

 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
 • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

          zwiększona ilość  zajęć z języka  angielskiego  oraz  niemieckiego

I CO DALEJ…

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwiają absolwentowi podjęcie bardzo ciekawej
i atrakcyjnej finansowo pracy między innymi w :

 • firmach transportowo-logistycznych;
 • firmach spedycyjnych;
 • firmach kurierskich;
 • urzędach pocztowych;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się importem i eksportem;
 • agencjach celnych;
 • wolnych obszarach celnych;
 • firmach świadczących usługi transportowe, autokarowe, kolejowe, lotnicze, morskie i inne.

Ponadto po ukończeniu technikum możesz kontynuować naukę:

 • na studiach - po zdanym egzaminie maturalnym;
 • na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – po zdobyciu wykształcenia średniego (bez matury);
 • w Szkole Policealnej nr V – zdobywając nowy zawód: technik transportu drogowego.

Kształcenie zawodowe w trakcie całego cyklu (TM-5 lat)
Nauczane przedmioty zawodowe teoretyczne:

• BHP
• Podstawy spedycji
• Środki transportu
• Prawo w transporcie i spedycji
• Podstawy logistyki i magazynowania
• Marketing i negocjacje
• Ekonomika transportu
• Język obcy zawodowy

Nauczane przedmioty zawodowe praktyczne:

• Techniki biurowe i informatyczne
• Statystyka
• Organizacja transportu i spedycji
• Obsługa ładunków
• Zarządzanie działalnością transportową i spedycyjną

      

Partnerzy edukacyjni

 • Bus Service
 • Animex
 • Eco
 • Famet
 • Izostal
 • Ofama
 • RVmetal
 • Tolmet
 • Górażdze
 • KMG
 • Lellek
 • Szic
 • Volvo
 • PNT
 • Polaris
 • Profex
 • Turck