Technik Transportu Drogowego


Zajmuje się planowaniem i organizowaniem przewozu drogowego podróżnych oraz transportu ładunków. Wykonuje również prace związane z eksploatacją i obsługą środków transportu drogowego oraz prowadzi dokumentację dotyczącą przewozu drogowego osób i ładunków.

 

zajęcia                  - realizowane w szkolnej pracowni transportowo – spedycyjnej oraz szkolnych pracowniach samochodowych;
praktyczne:           - praktyka zawodowa w wybranej firmie branży transportowej.

 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • obsługiwania i eksploatowania środków transportu drogowego;
 • oceniania stanu technicznego środków transportu drogowego i ich przygotowania do wykonania zadań przewozowych;
 • planowania i organizowania prac dotyczących przewozu drogowego osób oraz ładunków;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków.

 

W trakcie nauki kurs prawa jazdy kat. B

Kwalifikacja wstępna – przygotowanie do prowadzenia samochodów ciężarowych

Kurs prawa jazdy kat. C+E

I CO DALEJ…

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwiają absolwentowi podjęcie bardzo ciekawej i atrakcyjnej finansowo pracy między innymi w :

 • firmach transportowych specjalizujących się w przewozach towarów oraz osób;
 • firmach spedycyjnych i logistycznych zajmujących się obsługą transportową przedsiębiorstw;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się importem i eksportem;
 • przedsiębiorstwach dysponujących własnym taborem;
 • firmach świadczących usługi transportowe, autokarowe, kolejowe, lotnicze, morskie i inne.

Ponadto po ukończeniu technikum możesz kontynuować naukę:

 • na studiach - po zdanym egzaminie maturalnym;
 • na kwalifikacyjnych kursach zawodowych - po ukończeniu technikum, zdobywając dodatkowy zawód.

Kształcenie zawodowe w trakcie całego cyklu (TM-5 lat)
Nauczane przedmioty zawodowe teoretyczne:

• BHP w transporcie drogowym
• Podstawy konstrukcji maszyn
• Budowa i obsługa środków transportu
• Język obcy zawodowy
• Eksploatacja środków transportu w przewozach
• Przepisy ruchu drogowego
• Środowisko i bezpieczeństwo transportu drogowego

Nauczane przedmioty zawodowe praktyczne:

• Podstawy transportu drogowego
• Organizacja procesów transportowych
• Transport drogowy ładunków
• Transport drogowy pasażerów
• Technika kierowania pojazdami
• Przygotowanie do kierowania pojazdami w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B,C oraz C+E

Partnerzy edukacyjni

 • Bus Service
 • Animex
 • Eco
 • Famet
 • Izostal
 • Ofama
 • RVmetal
 • Tolmet
 • Górażdze
 • KMG
 • Lellek
 • Szic
 • Volvo
 • PNT
 • Polaris
 • Profex
 • Turck