ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada podstawowe wiadomości z budowy i obsługi pojazdów, ale także wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

 

zajęcia praktyczne:  realizowane w warsztatach samochodowych, w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów samochodowych i stacjach diagnostycznych.  Uczniowie zatrudniani są na umowę o pracę jako pracownicy młodociani

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:         

 • użytkowania pojazdów samochodowych;
 • diagnozowania pojazdów samochodowych;
 • naprawiania pojazdów samochodowych;
 • sprawdzania stanu technicznego instalacji elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych;
 • wykonywania montażu i demontażu instalacji elektrycznych samochodów;
 • przeprowadzania konserwacji i przeglądów okresowych wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych.

          w trakcie nauki kurs prawa jazdy kat. B

I CO DALEJ…

Zdobyte kwalifikacje zawodowe umożliwią Ci  prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Ponadto po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia możesz kontynuować naukę:

 • w Branżowej Szkole II Stopnia (uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe   w   zawodzie   nauczanym  na    poziomie  technika  oraz  otrzymanie świadectwa dojrzałości);
 • w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (od II klasy);
 • na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Kształcenie zawodowe w trakcie całego cyklu (BS I st.-3 lata)
Nauczane przedmioty zawodowe teoretyczne:

• Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie mechatroniki samochodowej
• Rysunek techniczny w branży samochodowej
• Podstawy budowy maszyn
• Silniki pojazdów samochodowych i osprzęt mechatroniczny
• Budowa podwozi i nadwozi pojazdów samochodowych
• Podstawy mechatroniki samochodowej
• Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych
• Diagnozowanie mechatronicznych układów i systemów pojazdów samochodowych
• Język obcy w przedsiębiorstwie samochodowym

Nauczane przedmioty zawodowe praktyczne:

• Zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców – pracownicy młodociani/ CKP Opole

Partnerzy edukacyjni

 • Bus Service
 • Animex
 • Eco
 • Famet
 • Izostal
 • Ofama
 • RVmetal
 • Tolmet
 • Górażdze
 • KMG
 • Lellek
 • Szic
 • Volvo
 • PNT
 • Polaris
 • Profex
 • Turck