MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

 

Mechanik samochodowy naprawia i dokonuje przeglądu samochodów i innych pojazdów mechanicznych. Kontroluje pojazd, a następnie omawia z klientem rodzaj i zakres uszkodzenia lub niesprawności. Uczący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

 

zajęcia praktyczne:    realizowane w warsztatach samochodowych, w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów   samochodowych, stacjach diagnostycznych; uczniowie zatrudniani są na umowę o pracę jako  pracownicy młodociani.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów samochodowych;
 • diagnozowania pojazdów samochodowych;
 • naprawiania pojazdów samochodowych;

        w trakcie nauki kurs prawa jazdy kat. B

 I CO DALEJ…

Zdobyte kwalifikacje zawodowe umożliwią Ci  prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Ponadto po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia możesz kontynuować naukę:

 • w Branżowej Szkole II Stopnia ( uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości);
 • w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (od II klasy);
 • na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Kształcenie zawodowe w trakcie całego cyklu (BS I st.-3 lata)
Nauczane przedmioty zawodowe teoretyczne:

• Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie mechaniki samochodowej
• Rysunek techniczny w branży samochodowej
• Podstawy budowy maszyn
• Silniki pojazdów samochodowych
• Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych
• Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
• Podstawy elektrotechniki i elektroniki
• Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych
• Język obcy w przedsiębiorstwie samochodowym

Nauczane przedmioty zawodowe praktyczne:

• Zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców – pracownicy młodociani/ CKP Opole

Partnerzy edukacyjni

 • Bus Service
 • Animex
 • Eco
 • Famet
 • Izostal
 • Ofama
 • RVmetal
 • Tolmet
 • Górażdze
 • KMG
 • Lellek
 • Szic
 • Volvo
 • PNT
 • Polaris
 • Profex
 • Turck