Zastępstwa w dniu 2019.05.27 poniedziałek
Włodzimierz Kania
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 Dt - Uczniowie przychodzą później    
3 1 Mt - Bezpieczeństwo i higiena pracy, 20 I. Majek-Wiśniowska za ostatnią lekcję
4 2 Mt - Bezpieczeństwo i higiena pracy, 39 J. Pawełczak hist
       
Agnieszka Słaboń
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 c - Podstawy przedsiębiorczości, 40 S. Młynarski za ostatnią lekcję
       
Jacek Stelmaszczyk
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 a(2) - Wychowanie fizyczne, wf2 J. Gwóźdź złączenie grup
5 3 At - Wychowanie fizyczne, wf2 J. Gwóźdź wf
6 3 At - Wychowanie fizyczne, wf2 J. Gwóźdź wf
7 1 e - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 1 e - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 1 e - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 bso J. Gwóźdź  
4 bso J. Gwóźdź  
5 bso J. Gwóźdź  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN