84 rocznica Zbrodni Katyńskiej. Mechaniczniak uczcił pamięć ofiar Katynia
22/04/2024

Na zaproszenie Pani Moniki Jurek – Wojewody Opolskiego oraz Pani Joanny Raźniewskiej – Opolskiego Kuratora Oświaty oraz oraz Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, dyrektor ZSM Bogusław Januszko oraz Poczet sztandarowy wystawiony przez klasę 2Dt w składzie: chorąży – Szymon Radziejowski, asysta – Paweł Marszołek i Dawid Antosz oraz fotograf – Stefan Malik, wzięli udział w dniu 12 kwietnia 2024 r. w Opolu w obchodach 84. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
Zasadnicza część uroczystości rozpoczęła się o godzinie 11.00 przed Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej przy ulicy gen. Józefa Hallera. Wcześniej o godzinie 10.00 w Kościele parafialnym pw. bł. Czesława Odrowąża celebrowana była Msza Święta w intencji Polaków zamordowanych w Katyniu oraz innych miejscach sowieckich zbrodni wojennych. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz województwa, miasta, oraz rodziny katyńskie.

Pamięć o tamtych wydarzeniach jest w wciąż żywa.
„Do mordu katyńskiego doszło w 1940 roku. Na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC z 5 marca 1940 roku wiosną zamordowano blisko 22 tys. polskich obywateli. Ofiarami zbrodni byli oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego, którzy po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku, w różnych okolicznościach zostali rozbrojeni i zatrzymani przez Armię Czerwoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako jeńcy wojenni. Zamordowano także kilkutysięczną grupę funkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), Straży Granicznej i Służby Więziennej. Morderstwa dokonywano poprzez strzał z pistoletu w tył głowy, a ciała były chowane w masowych, bezimiennych grobach. Sowieci liczyli, że ten sposób prawda o ich zbrodniach nigdy nie wyjdzie na jaw. Ofiary chowano w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje, Piatichatkach na przedmieściu Charkowa, Bykowni koło Kijowa i w przypadku ok. 6–7 tys. ofiar w innych nieznanych miejscach. Represje dotknęły też rodziny ofiar. W wyniku decyzji Ławrientija Berii i Nikity Chruszczowa, ponad 60 tys. osób zostało wysiedlonych do Kazachstanu. Przez kolejne 50 lat Sowieci obarczali winą za zbrodnie Niemców, którzy odkryli masowe groby w 1943 roku.” [Czas na Opole]


Bogusław Januszko – dyrektor

Skip to content