1. /
  2. O szkole

o szkole

Dyrekcja

mgr inż. Bogusław Januszko

Dyrektor

mgr Agnieszka Słaboń

Wicedyrektor

mgr inż. Jan Front

Wicedyrektor

mgr Piotr Bielamowicz

Wicedyrektor

mgr Małgorzata Kostrzewa

Wicedyrektor ds. bursy

Kadra Pedagogiczna

Nauczyciele przedmiotów
zawodowych mechanicznych:

Małgorzata Gregorius (Gr),  Janusz Karpiński (Ka),  Beata Ławrowska (BŁ), Ryszard Ostrowski (RO),  Marek Wilk (MW), Małgorzata Zakrzewska (MZ)

Nauczyciele przedmiotów
zawodowych samochodowych:

Czesław Cebulla (CC), Małgorzata Gregorius (Gr), Bogusław Januszko (BJ), Włodzimierz Kania (WK), Janusz Karpiński (Ka), Paweł Kotwica (PK),  Ryszard Ostrowski (RO), Marek Pacion (MP), Tomasz Szudrawy (TS), Andrzej Kochańczyk (KH), Wiktoria Wilczyńska (WW)

Nauczyciele przedmiotów
zawodowych mechatronicznych:

Małgorzata Gregorius (Gr), Agata Hetmańska (AH), Karolina Łydka (KŁ), Tomasz Szudrawy (TS), Marek Wilk (MW)

Nauczyciele przedmiotów
zawodowych spedycyjnych:

Robert Urbanik (RU), Wiktoria Wilczyńska (WW), Ryszard Ostrowski (RO), Bożena Kantorska (BK), Ewa Panas (EP), Agnieszka Dusza (AD)

Nauczyciele języka angielskiego:

Małgorzata Nowak-Zwolińska (MN), Aleksandra Nowosielska (AN), Agata Zając (ZA), Agnieszka Wierzbicka (AW), Agnieszka Dusza (AD), Natalia Rynio (NR)

Nauczyciele języka niemieckiego:

Joanna Cieplik (CJ), Iwona Majek-Wiśniowska (IW), Marzena Skrzyniarz (Sr), Sandra Leś (SL)

Nauczyciele religii:

Czesław Cebulla (CC), Beata Trusz (BT), Stanisław Młynarski (SM)

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Piotr Bielamowicz (PB), Tomasz Olbiński (TO), Jerzy Tracz (JT), Joanna Gwóźdź (JG), Stoksik Roman (RS), Sylwia Mielnik (MI)

Nauczyciele matematyki:

Katarzyna Front (KF), Ewelina Matusik (MT), Ewa Obstoi (EO), Andrzej Guzik (AG)

Nauczyciele fizyki:

Teresa Dzierwa (TD)

Nauczyciele biologii:

Ewelina Mąka (MĄ), Argier Jolanta (AI)

Nauczyciele chemii:

Ewelina Mąka (MĄ), Argier Jolanta (AI)

Nauczyciele geografii:

Ewelina Mąka (MĄ), Argier Jolanta (AI), Agnieszka Wierzbicka (AW)

Nauczyciele informatyki:

Jan Front (JF), Włodzimierz Kania (WK),  Marek Wilk (MW)

Nauczyciele języka polskiego:

Jadwiga Kulig (JK), Ewa Sosnowska (ES), Danuta Stankiewicz (DS), Marta Białostocka-Kokot (MB).

Nauczyciele historii:

Joanna Pawełczak (Pa), Bożena Kantorska (BK)

Nauczyciele BIZu:

Ewa Panas (EP), Janusz Karpiński (Ka)

Nauczyciele EDB:

Małgorzata Gregorius (Gr), Ryszard Ostrowski (RO)

Pedagodzy:

Katarzyna Front (KF),  Agnieszka Słaboń (SA), Joanna Cieplik (CJ)

Psycholog:

Joanna Cieplik (CJ)

Doradca zawodowy:

Beata Kresan

Skip to content