1. /
  2. Doradca zawodowy

doradca zawodowy

Szkolny Doradca Zawodowy

Beata Kresan

(parter – budynek główny)

Godziny pracy w roku szkolnym 2023/2024

Poniedziałek

9.00-13.00

wtorek

8.00-13.00

środa

9.00-13.00

czwartek

8.30-13.00

piątek

8.00-12.30

Celem mojej pracy jest przygotowanie ucznia do świadomego wejścia na rynek pracy i umiejętnego funkcjonowania w nim, z uwzględnieniem zmian i trendów jakie zachodzą w określonych branżach zawodowych.

 

Rola doradcy zawodowego:

– Motywowanie uczniów do podejmowania działan związanych z planowaniem przyszłości zawodowej;

– Inspirowanie uczniów do poznawania własnych możliwości , osobowości oraz zasobów;

– Wsparcie i pomoc w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej;

– Koordynowanie działań związanych z prowadzeniem projektów unijnych (staże uczniowskie, kursy zawodowe, szkolenia).

Skip to content