1. /
  2. Organizacja roku szkolnego

organizacja roku szkolnego

Harmonogram roku szkolnego 2023/2024

 L.p.Planowane działanie szkolneData
1.Plenarne Posiedzenie rady pedagogicznej zamykające rok szkolny 2022/202331 sierpnia 2023 godz. 9:00
2.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole dziennej: PT Nr 4 i BS I st. Nr 24 września 2023 godz. 9:00
3.Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w BS II st. Nr 15 września 2023 godz. 15:00
4.Spotkanie z rodzicami uczniów klas I PT Nr 412 września 2023 godz. 16:30
5.Spotkanie z rodzicami uczniów klas I BS I st. Nr 212 września 2023 godz. 17:30
6.Ślubowanie uczniów klas pierwszych27 września 2023 godz. 13:30
7.Praktyka zawodowa klas 4Dt, 4ASt, 4Mt2-27 października 2023
8.Zakończenie sezonu motocyklowego ZSMotka7 października 2023
9.Święto Edukacji Narodowej – akademia szkolna12 października 2023
10.Święto Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych13 października 2023
11.Spotkanie z rodzicami uczniów klas II – V PT Nr 4, II – III BS I st. Nr 219 października 2023
12.Zakończenie praktyki zawodowej klas 4Dt, 4ASt, 4Mt27 października 2023
13.Święto Zmarłych – dzień wolny1 listopada 2023
14.Dni wolne od zajęć dydaktycznych2 – 3 listopada 2023
15.Święto Niepodległości – akademia szkolna 10 listopada 2023
16.Propozycje ocen za I sem.dla klas V PT Nr 4, II BS IIst. Nr 115 grudnia 2023
17.Spotkanie z rodzicami uczniów klas V PT Nr 418 grudnia 2023 godz. 16:30
18.Wystawienie ocen i zakończenie I semestru w klasach V PT nr 4, II BSII st. Nr 122 grudnia 2023
19.Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023
20.Nowy Rok – dzień wolny1 stycznia 2024
21.Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas V PT Nr 4, II BS II st. Nr 12 stycznia 2024
22.Propozycje ocen za I sem. dla klas I-IV PT Nr4 , I-III BS I st. Nr 2,  I BS II st. Nr 15 stycznia 2024
23.Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-IV PT 4, I-III BS Ist. Nr 28 stycznia 2024 godz. 16:30
24.Wystawienie ocen za I sem. dla klas I-IV PT 4, BS I st. Nr 2,  I BS II st. Nr 112 stycznia 2024
25.Ferie zimowe15 – 28 stycznia 2024
26.Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas I-IV PT Nr 4, I-II BS I st. Nr 2, I BS II st. Nr 129 stycznia 2024
27.Egzaminy zawodowe sesja 110-15.01.2024 egzamin teoretyczny, pisemny -wszystkie kwalifikacje
9.01.2024 egzamin praktyczny – kwalifikacje MOT.06, SPL.05
15-18.01.2024 – kwalifikacja MEC.09
15-19.01.2024 – kwalifikacja ELM.06
28.Szkolny Piknik Motocyklowy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych21 marca 2024
29.Wiosenna przerwa świąteczna28 marca – 2 kwietnia 2024
30.Dzień otwarty ZSM5 kwietnia 2024
31.Propozycje ocen rocznych dla kl. V PT nr 4, II BS II Ist. Nr 112 kwietnia 2024
32.Spotkanie z rodzicami uczniów klas V PT Nr 415 kwietnia 2024 godz. 17:00
33.Wystawienie ocen rocznych dla kl. V PT 4, II BS II Ist. Nr 119 kwietnia 2024
34.Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas V PT Nr 4, II BS II I st. Nr 122 kwietnia 2024
35.Zakończenie zajęć w klasach V PT nr 4, II BS II I st. Nr 126 kwietnia 2024
36.Święto Pracy – dzień wolny1 maja 2024
37.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych2 maja 2024
38.Święto Konstytucji – dzień wolny3 maja 2024
39.Egzaminy maturalne – dni wolne od zajęć dydaktycznych7, 8, 9 maja 2024
40.Praktyka zawodowa klas 3Dt, 3ASt, 3Mt6 – 31 maja 2024
41.Boże Ciało – dzień wolny30 maja 2024
42.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych31 maja 2024
43.Zakończenie praktyki zawodowej klas 3Dt, 3ASt, 3Mt31 maja 2024
44.Egzamin zawodowy sesja 24-10.06.2024 egzamin teoretyczny pisemny – wszystkie kwalifikacje
3-19.06.2024 egzamin praktyczny – kwalifikacje MEC.05, MOT.05, ELM.03
45.Propozycje ocen rocznych dla klas I-IV PT Nr 4, I-III BS I st. nr 2, I BS II st. Nr 17 czerwca 2024
46.Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-IV PT Nr 4, I-III BS I st. nr 210 czerwca 2024
47.Wystawienie ocen rocznych dla klas I-IV PT Nr 4, I-III BS I st. nr 2, I BS II st. Nr 114 czerwca 2024
48.Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas I-IV PT Nr 4, I-III BS I st. nr 2, I BS II st. Nr 117 czerwca 2024
49.Zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/202421 czerwca 2024
50.Praktyka zawodowa uczniów technikum

 

4Dt, 4ASt, 4Mt – 2-29.10.2023
3Dt, 3ASt, 3Mt – 6.05 – 2.06.2024

Skip to content