Legion Mechana
27/05/2024

22 maja br. zostało utworzone Szkolne Koło Ligii Obrony Kraju przy Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu. Koło nosi nazwę Legion Mechana, a opiekunem jest pani Beata Trusz. Podstawą działalności Koła, zgodnie ze statutem Ligii Obrony Kraju § 20 jest, kultywowanie tradycji patriotycznych i obronnych oręża polskiego, a przede wszystkim popularyzacja wśród młodzieży strzelectwa sportowego, kształtowanie u uczniów pozytywnych cech charakteru, stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, a także przygotowanie do udziału w rywalizacji sportowej i startów w zawodach strzeleckich.
Na podstawie § 62 Statutu Ligii Obrony Kraju Uchwalonym na XVI Krajowym Zjeździe Delegatów LOK w dniu 12 czerwca 2021 wybrano prezydium Koła

Prezes Baranowicz Wiktor
Sekretarz Jaceńków Szymon
Skarbnik Kozakiewicz Jakub
Członek Zarządu Kornek Natalia

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Heleniak Szymon
Członek Komisji Rewizyjnej Mirecki Piotr
Członek Komisji Rewizyjnej Jaworski Jan
Członek Komisji Rewizyjnej Kuleta Julia

Członkowie Koła będą doskonalić swe umiejętności strzeleckie poprzez systematyczne uczestnictwo w treningach nie tylko hobbistycznie, ale po to, by stanąć do rywalizacji międzyszkolnych. Na chwilę obecną Koło zrzesza 27 członków z naszej społeczności.


Beata Trusz – opiekun koła

Skip to content