Współpraca z Politechniką Opolską- Wydział Mechaniczny
01/02/2024

Po raz kolejny w ramach współpracy z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Opolskiej w dniu 30.01.2024r. klasa II A uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Mechanicznym. Tym razem tematem zajęć było: „Jak badać tarcie” oraz „Badania wytrzymałości nowoczesnych materiałów”. Uczniowie brali czynny udział w ćwiczeniach.

 Beata Ławrowska i Ryszard Ostrowski-nauczyciele przedmiotów zawodowych

Skip to content