Współpraca z Politechniką Opolską- Wydział Mechaniczny
20/11/2023

Współpraca z Wydziałem Mechanicznym na Politechnice Opolskiej rozwija się coraz dynamiczniej. W tym roku szkolnym zostały zaplanowane zajęcia pokazowe, laboratoryjne, ćwiczeniowe zarówno w szkole jak na Wydziale Mechanicznym przy ul. Mikołajczyka 6.

Zajęcia prowadzą wykładowcy i asystenci PO, co nasi uczniowie przyjmują z dużym zaciekawieniem. W dniu 16.11.2023r. w pracowni 26 odbył się wykład nt. ”Zakręcony świat okiem mechaniki” dla klasy 2At.

Natomiast 17.11.2023r. klasa 3AS/A uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Mechanicznym nt.: „Zobaczyć niewidzialne – mikroskop elektronowy” oraz „Druk 3D-technologia przyszłości”.


Beata Ławrowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Skip to content