Pomoc materialna PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Pedagog - Stypendia dla uczniów!!!
Wpisany przez m@rek   
wtorek, 02 września 2014 10:14

rtRządowy program pomocy uczniom " Wyprawka szkolna"

Z pomocy w ramach programu skorzystać mogą uczniowie klas trzecich PT i ZSZ jeżeli spełniają jedno z poniższych kryteriów:
I. Uczeń pochodzi z rodziny , w której dochód na osobę nie przekracza 539 zł netto.
II.Uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa powyżej, ale w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. sieroctwo, potrzeba ochrony wielodzietności, zdarzenie losowe,bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba itp.
III. Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
W sytuacji ubiegania się o dofinansowanie należy przedłożyć dowód zakupu  w formie faktury.
Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego do 10 września 2014r.

Danuta Szyniec-Krok, Mariola Hosner