Program "Za życiem" PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Pedagog - Uwaga uczniowie
Wpisany przez m@rek   
czwartek, 24 maja 2018 15:41

logo

Program "Za życiem"

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością w Mieście Opolu.

Informacje o programie

Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.

 •   Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie Miasta Opole oraz dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie Miasta Opole oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.
 •   Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.
 •   Rządowy program "Za życiem" realizowany jest przez  Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu, 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 9, pełniącą funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.
 •   Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.

 

 •   Informacji na temat programu udziela:

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 9

 •           telefonicznie:
   77 454 92 16, 77 454 92 17
 •          osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00

Dokumentacja niezbędna do udzielenia pomocy:

-        Deklaracja uczestnictwa w programie „Za życiem” (wzór w załączniku)

-        Zaświadczenie lekarskie (wzór w załączniku)

-        Podpisany Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Rządowym Programie „Za życiem” (wzór w załączniku)

Szczegółowe informacje o programie wraz z wzorami dokumentów znajduje się na stronie:

http://mppp.eopolszczyzna.pl/

 

 Wsparcie, jakie może uzyskać Uczestnik Programu:

 

1.  poradnictwo polegające na:

 

 •   udzielaniu rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 •   wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 •   prowadzeniu akcji informacyjnych;
 •   wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności,
 •    organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i dodatkowych usług terapeutycznych.

 

2.  wsparcie polegające na:

 

3.  koordynacja  polegająca na:

 

 • koordynowaniu korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

 

 • monitorowaniu działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom przez:

 

-       psychologów,

-       pedagogów specjalnych z kwalifikacjami z zakresu danej niepełnosprawności,

-       fizjoterapeutów,

-       logopedów i neurologopedów,

-       terapeutów Integracji Sensorycznej.

 Pomoc uczennicom w ciąży

Celem działania jest: zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży.

Grupa docelowa: uczennice w ciąży. Podmioty realizujące: szkoły i placówki systemu oświaty, jednostki prowadzące ww. szkoły i placówki.

Okres realizacji programu: do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Placówką wskazaną do zapewnienia 4 miejsc dla uczennic w ciąży jest:

Zespół Placówek Oświatowych w Opolu

 1. ul. Torowa 7

45-037 Opole

Telefon: +48 77 423 16 75

Bursa – Telefon: +48 77 4542855, +48 517 750 544

 

Poprawiony: piątek, 25 maja 2018 11:14