1. /
  2. Kształcenie praktyczne

kształcenie praktyczne

Wykaz niezbędnych załączników:

Regulamin praktycznej nauki zawodu dla uczniów Publicznego Technikum im. rtm. W. Pileckiego

Regulamin praktycznej nauki zawodu dla uczniów Szkoły Branżowej I stopnia

Procedura postępowania w przypadku zmiany miejsca realizacji zajęć praktycznych.

Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie zajęć praktycznych we własnym zakresie

Zaświadczenia o ocenie z kształcenia praktycznego

Skip to content