82 rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Pamięć i historia muszą być dla Nas wskazówką. Chwała bohaterom !
21/02/2024

Na zaproszenie Pani Moniki Jurek – Wojewody Opolskiego oraz Pani Joanny Raźniewskiej – p.o. Opolskiego Kuratora Oświaty, dyrektor ZSM Bogusław Januszko oraz Poczet sztandarowy wystawiony przez klasę 2Dt w składzie: chorąży – Szymon Radziejowski, asysta – Paweł Marszołek i Dawid Antosz, wzięli udział w dniu 14 lutego 2024 r. w Opolu w obchodach 82. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Utrwaleniem fotograficznym uroczystości zajął się Stefan Malik.
Zasadnicza część uroczystości rozpoczęła się o godzinie 11.00 przed Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Wcześniej o godzinie 10.00 w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego celebrowana była Msza Święta w intencji Żołnierzy Armii Krajowej odprawiona na wniosek Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Opolskiego.
14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski powołał Armię Krajową (AK). Zalążkiem do stworzenia AK stała się powołana w nocy z 26 na 27 września 1939 r., tuż przed kapitulacją Warszawy, Służba Zwycięstwu Polski. Jej dowódcą został gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski. SZP została następnie przekształcona w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) z komendantem, gen. Kazimierzem Sosnkowskim, który przedostał się do Francji po kampanii wrześniowej. W związku z tym, że dowodzenie organizacją spoza kraju powodowało wiele trudności, po kapitulacji Francji w czerwcu 1940 r. Naczelny Wódz przesłał depeszę na podstawie, której mianował ówczesnego płk. Stefana Roweckiego zastępcą komendanta z prawem podejmowania pilnych decyzji w razie braku kontaktu z rządem emigracyjnym. 14 lutego 1942 roku ZWZ został przemianowany na Armię Krajową, a dzień ten jest uznawany za utworzenie AK.
Armia Krajowa była ochotniczym wojskiem Polskiego Państwa Podziemnego. Wchodziła w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Jej strategicznym celem było przygotowanie i wywołanie ogólnopolskiego powstania. W czasie II wojny światowej Armia Krajowa była największym w Europie podziemnym wojskiem zorganizowanym do walki z okupantem niemieckim (i sowieckim). W 1944 r. jej liczebność sięgała ponad 350 tys. zaprzysiężonych żołnierzy, w tym ok. 10 tys. oficerów i ok. 35-40 tys. ochotników walczących w oddziałach leśnych. W kulminacyjnym momencie do Armii Krajowej należało 380 tysięcy osób. Była symbolem oporu i wzorem dla innych państw, które także próbowały tworzyć własne państwa podziemne.


Bogusław Januszko, dyrektor

Skip to content