IX edycja Kampanii Edukacyjnej „PRZYHAMUJ, ŻYCIE PRZED TOBĄ”
07/03/2024

W roku szkolnym 2023/2024 na terenie województwa opolskiego realizowana będzie kolejna IX edycja Kampanii Edukacyjnej „PRZYHAMUJ, ŻYCIE PRZED TOBĄ”, skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych, obecnych i przyszłych kierowców, której celem jest uświadomienie zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym.
W związku z tym w dniu 6.03.2024 o godzinie 9.00 w auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu nastąpiła inauguracja Kampanii w ramach której odbyło się spotkanie z młodzieżą naszej szkoły, dotyczące uwrażliwienia kierujących pojazdami na sytuacje kryzysowe występujące w ruchu drogowym i wykształcenie pożądanych reakcji na niewłaściwe zachowania kierowców. Dodatkowo zaproszeni prelegenci uczulali młodzież na konsekwencje brawurowej i nieostrożnej jazdy, często pod wpływem środków odurzających, które mogą dosięgnąć innych oraz długoterminowe skutki takiego zachowania dla samych kierujących. Podczas spotkania przeprowadzone też były, z udziałem młodzieży, ćwiczenia praktyczne na symulatorze czasu reakcji z użyciem alkogogli.
Organizatorem Kampanii Edukacyjnej jest Opolskie Kuratorium Oświaty. Partnerami w realizacji tego programu od pierwszej edycji są Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu oraz Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nowymi partnerami kampanii zostali Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu oraz Państwowa Straż Pożarna w Opolu.
W spotkaniu z młodzieżą naszej szkoły uczestniczyli jako prelegenci:
Szymon Ogłaza – Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Przewodniczący OWRBRD, Dominik Garbowski – sekretarz OWRBRD, egzaminator WORD w Opolu, Robert Gwóźdź – starszy wizytator Opolskiego Kuratorium Oświaty, kpt. Łukasz Wojciechowski – rzecznik prasowy KM PSP w Opolu, mjr Maciej Bereśniewicz i ppor. Łukasz Wojciechowski – OISW w Opolu, pkom. Tomasz Kukułka i asp. szt. Wojciech Nowakowski – WRDr. KWP w Opolu.


Bogusław Januszko, dyrektor

Skip to content