Klasa 2 M uczestniczyła w poważnej debacie samorządowej
18/12/2023

Dzięki zaproszeniu Pani Wicemarszałek Województwa Opolskiego oraz Dyrektora Opolskiego Centrum Edukacji klasa 2 MT uczestniczyła w konferencji „Nauczanie języka niemieckiego – rok dyskryminacji”. Tematem spotkania był zmniejszony wymiar nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, który wszedł w życie w zeszłym roku szkolnym. Zaproszeni na konferencję nauczyciele, dyrektorzy szkół, samorządowcy oraz przedstawiciele mniejszości niemieckiej przedstawili problemy oraz skutki związane z wprowadzeniem redukcji liczby godzin nauki języka niemieckiego. Jednym z ważniejszych aspektów poruszanych w konferencji było dopasowanie edukacji językowej do specyfiki naszego regionu i rynku pracy. Zwrócono również uwagę na fakt, że w związku z dużą ilością niemieckojęzycznych inwestorów oraz bliskie sąsiedztwo z Niemcami język niemiecki jest dodatkowym atutem w znalezieniu pracy w naszym regionie.

Uczniowie, którzy po raz pierwszy wzięli udział w takiej konferencji  mieli możliwość przyjrzeć się z bliska pracy samorządowców oraz wysłuchać wykładów związanych z tematem nauczania języków obcych oraz nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. W trakcie konferencji miała też miejsce debata, w którą oprócz zaproszonych gości i prelegentów bardzo żywo zaangażowali się uczniowie naszej szkoły, prezentując stanowisko młodego pokolenia.

Konferencja odbyła się 13 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, opiekunami były Panie: Joanna Cieplik oraz Marzena Skrzyniarz.Mrzena Skrzyniarz – nauczyciel

Skip to content