Odpowiedzialność prawna nieletnich
21/03/2024

Przez kilka marcowych dni w naszej szkole gościliśmy Policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Tematem przewodnim spotkań z uczniami klas młodszych była odpowiedzialności prawna nieletnich w oparciu o ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Podczas spotkań Pani mł. aspirant Renata Kalita-Kaczor omówiła bezpośrednie i pośrednie konsekwencje zachowań lub działań niezgodnych z prawem. Przybliżyła tryb postępowania w przypadku czynów karalnych i zabronionych jak również zjawiska demoralizacji. Zwróciła także uwagę na zagrożenia, na które jest narażona młodzież a związane z substancjami psychoaktywnymi i ich wpływem na zdrowie młodych ludzi.


Pedagodzy ZSM

Skip to content