Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
07/09/2023

W dniu 4 września 2023 o godzinie 9.00 na boisku szkolnym odbyła się inauguracja roku szkolnego 2023/2024. Dyrektor Bogusław Januszko przywitał zgromadzoną społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli i rodziców oraz zaproszonych gości. Wyraził nadzieję, że okres wakacyjnego wypoczynku był dla uczniów udany, pełen wrażeń, nowych ciekawych doświadczeń oraz zawartych znajomości, którymi będzie można się podzielić podczas koleżeńskich spotkań. Nawiązał również do szczególności tegorocznego rozpoczęcia roku szkolnego w aspekcie przypadającej w tym roku 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej – instytucji , która stworzyła pierwszy w Europie jednolity system oświaty oraz zreformowała programy nauczania i metody nauczania. Sprzyjało to wykształceniu świadomego obywatela Rzeczpospolitej, a zarazem człowieka oświeconego. Dyrektor podkreślił również, że jako szkoła, która w tym miejscu i w tych obiektach prowadzi kształcenie od ponad 350 lat staramy się odpowiedzialnie prowadzić młodzież w nowoczesność i tworzyć szkołę przyszłości, dostosowujemy treści programowe do wyzwań współczesnego rynku pracy a uczniów uczymy rozumienia i krytycznego odbioru rzeczywistości. Dyrektor nawiązał również do misji szkoły „Uczymy, inspirujemy, rozwijamy pasję” realizowanej prowadzeniem przez nauczycieli takich działań, którym towarzyszy kształtowanie u uczniów postaw poznawczych, aktywnego działania w środowisku szkolnym oraz rozwijania pasji i talentów drzemiących w uczniach.

Szczególnie ciepło Dyrektor powitał uczniów klas pierwszych, którzy w 7 oddziałach z ogólną liczbą uczniów 220 osób zasilili stan osobowy Zespołu Szkół Mechanicznych. Wyraził nadzieję, że szybko odnajdą się w nowych, odmiennych niż w szkole podstawowej warunkach szkolnych, spełnione będą ich oczekiwania jakie wiążą z wyborem tutejszej szkoły oraz będą mieli wiele powodów do dumy z bycia uczniem Zespołu Szkół Mechanicznych. Życzył wszystkim pierwszoklasistom nawiązania dobrych relacji koleżeńskich w nowym środowisku szkolnym, wytrwałości i systematyczności w nauce pozwalającej osiągać jak najlepsze wyniki, otwartości i odwagi w prezentowaniu swoich pasji i zainteresowań oraz konsekwentnego i cierpliwego rozwijania siebie i swoich talentów. Dyrektor wyraził nadzieję na szybkie dostosowanie się pierwszoklasistów do nowych warunków szkolnych.

Z kolei zwracając się do uczniów klas najstarszych Dyrektor przypomniał, że jest to dla nich rok wytężonej nauki i mobilizacji z uwagi na ostatni egzamin zawodowy i następujący po nim egzamin maturalny. Życzył sukcesów dydaktycznych prowadzących do ukończenia szkoły z jak najwyższą notą oraz takich wyników egzaminów końcowych – zawodowego i maturalnego, które będą dawały im w przyszłości możliwość realizacji życiowych i zawodowych aspiracji.

Współpraca szkoły z firmami partnerskimi posiada jeszcze dodatkowy wymiar, którym jest coroczne przyznawanie nagród dla uczniów, w każdej branży zawodowej, osiągających najwyższe wyniki w kształceniu ogólnym i zawodowym. Dyrektor Bogusław Januszko prezentując obecnych na inauguracji przedstawicieli poszczególnych zakładów i firm poprosił ich o wręczenie wyróżnionym uczniom nagród które otrzymali:
– w dziedzinie samochodowej od firmy VIP Car Renault z Opola nagrody wręczył Robert Bedrunka – Szef inwestycji. Nagrodzonymi zostali uczniowie: Oliwer Jeger (ponownie) oraz Piotr Żelawski – obaj z klasy 5Dp.
– w dziedzinie mechatronicznej od firmy TURCK Industrial Automation z Opola nagrody wręczyli: Andrzej Dereń – Dyrektor ds. technicznych i Pamela Kałuża – Szefowa ds. marketingu. Nagrodzonymi zostali uczniowie: Damian Fronia – 5Mp oraz Adam Schweda – 3Mt.
– w dziedzinie mechanicznej od firmy Górażdże Cement z Choruli nagrody wręczył Jacek Połoncarz –  Dyrektor Personalny i Członek Zarządu firmy. Nagrodzonymi zostali uczniowie: Daniel Kamela – 5ASp/S (ponownie) oraz Konrad Halupczok – 2At.
– w dziedzinie spedycyjnej od firmy MTD-Skuratowicz z Niemodlina nagrody wręczyli: Kazimierz Skuratowicz – Prezes firmy oraz Paulina Skuratowicz. Nagrodzonymi zostali uczniowie: Paweł Pakos –oraz Kinga Kurc –  oboje z klasy 4ASp i oboje po raz drugi otrzymali nagrody.

W następnej sekwencji inauguracji, Dyrektor Bogusław Januszko wręczył okazjonalne dyplomy szkolne – listy gratulacyjne na okoliczność otrzymania przez uczniów stypendiów:
Prezesa Rady Ministrów – Oliwer Jeger 5 Dp;

Motywacyjnego Prezydenta Miasta Opola:
Oliwer Jeger, Krzysztof Orzechowski, Igor Wójcik i Piotr Żelawski – 5 Dp,
Damian Fronia i Tymoteusz Kulczycki – 5Mp,
Kinga Kurc i Paweł Pakos – 5 ASp,
Marek Wolak i Adam Schweda – 3 Mt, Konrad Halupczok – 2At,
Grzegorz Lichtenberg-Kokoszka – 2 Mt,
Adam Sojka – 4 Ast,

Po tym miłym akcencie wręczenia uczniom nagród od Partnerów Edukacji Zawodowej i dyplomów stypendialnych, uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego 2023/2024 zakończył krótki występ szkolnej orkiestry prowadzonej przez Tomasza Dreja – Filharmonika Opolskiego w składzie: Stefan Malik 2 Dt – trąbka, Tomasz Golly 2 Mt – eufonium,  Dawid Smiatek 4Ast – puzon Basowy, Łukasz Woźnica 3 Dt – perkusja, który to występ został nagrodzony gromkimi brawami.
Nie obyło się oczywiście bez pozdrowienia młodzieży przez Dyrektora „CZOŁEM MŁODZIEŻY” oraz donośnego, przez wszystkich uczniów zebranych na boisku uczniów „CZOŁEM PANIE DYREKTORZE”.

Skip to content