Stypendia Pomostowe – most do lepszej przyszłości
12/04/2024
Maturzyści z małych miejscowości i niezamożnych rodzin mogą ubiegać się o stypendium na I rok studiów dziennych w ramach ogólnopolskiego programu Stypendiów Pomostowych. Aż 10 tys. Złotych wsparcia dla młodzieży, która poza dobrymi wynikami w nauce, spełnia pozostałe warunki programu. Od 9 lipca wnioski o Stypendium Pomostowe składać mogą maturzyści przyjęci na polskie uczelnie publiczne na I rok studiów dziennych, pochodzący ze wsi lub małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców) i z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę nie może przekraczać 2 969 zł), którzy dodatkowo spełniają jeden z warunków programu:
• są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole średniej,
• pochodzą z rodziny wielodzietnej lub są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
• posiadają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.

Stypendium Pomostowe na I rok studiów wynosi 10 tys. złotych i jest wypłacane w ratach, przez 10 miesięcy roku akademickiego. Uczestnicy programu wykazujący dobre wyniki w nauce podczas I roku, mogą skorzystać ze stypendiów na kolejne lata nauki, ze stypendiów językowych, stypendiów na staże zagraniczne, mogą również brać udział w warsztatach rozwijających ich kompetencje. Rekrutacja do programu odbędzie się online na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl Wnioski będą przyjmowane od 9 lipca do 20 sierpnia br.
Informacje szczegółowe w linku:
STYPENDIUM POMOSTOWE CZEKA! 23. EDYCJA TUŻ ZA ROGIEM

Katarzyna Front – pedagog szkolny

Skip to content