Trybik Matematyczny
23/06/2023

W zeszłym tygodniu odbył się w Naszej Szkole konkurs matematyczny klas pierwszych Publicznego Technikum nr 4 w Opolu – „Trybik Matematyczny”. Uczniowie wszystkich klas pierwszych wypełniali test na platformie Kahoot! Pytania sprawdzały wiedzę teoretyczną oraz umiejętności zdobyte na lekcjach matematyki w klasie pierwszej. Dotyczyły miedzy innymi wykonywania obliczeń liczbowych, rozwiązywania równań i nierówności pierwszego stopnia z jedna niewiadomą, korzystania ze wzorów skróconego mnożenia. Ilość zdobytych punktów zależała od poprawności i szybkości udzielonych odpowiedzi.
Najlepsze wyniki w Szkole uzyskali uczniowie:

  1. Maciej Lipiecki kl. 1Dt
  2. Szymon Majewski kl. 1St
  3. Adrian Cebula kl. 1Dt
Skip to content