XV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL EKOENERGETYKI
22/11/2023

Edukacja ekologiczna jest niezwykle ważnym elementem wiedzy ogólnej każdego człowieka. Staje się ona koniecznością wobec narastającej degradacji środowiska przyrodniczego przez człowieka. Takie też było przesłanie MŁODZIEŻOWEGO FORUM EKOENERGETYKI na Politechnice Opolskiej, w którym uczestniczyła klasa 4Dt. Prelekcje prowadzone były przez wykładowców z Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Opolskiego. Młodzież miała okazję posłuchać interesujących wykładów z zakresu: biomasy jako paliwa odnawialnego, wytwarzania wodoru, pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła z odpadów komunalnych, reaktorów jądrowych jako przyszłości energetyki w Polsce, technologii wodorowych i magazynowania energii oraz alternatywnych źródeł energii. Uczniowie nie pierwszy już raz mieli okazję przekonać się co do konieczności podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii i zastępowania nimi tradycyjnych kopalnych źródeł energii.


Małgorzata Zakrzewska – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Skip to content