XV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL EKOENERGETYKI
06/02/2024

Uczniowie klasy 4Dt odebrali Certyfikaty uczestnictwa w Młodzieżowym Forum Ekoenergetyki, będącego częścią XV Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki.

Prelekcje prowadzone były przez wykładowców z Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Opolskiego. Młodzież miała okazję posłuchać interesujących wykładów z zakresu: biomasy jako paliwa odnawialnego, wytwarzania wodoru, pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła z odpadów komunalnych, reaktorów jądrowych jako przyszłości energetyki w Polsce, technologii wodorowych i magazynowania energii oraz alternatywnych źródeł energii. Uczniowie nie pierwszy już raz mieli okazję przekonać się co do konieczności podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii i zastępowania nimi tradycyjnych kopalnych źródeł energii.


Małgorzata Zakrzewska – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Skip to content