Żołnierze Wyklęci w trzech odsłonach…
15/03/2024

To już tradycja w Mechaniczniaku, że 1 marca – w Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – przypominamy o trudzie, jaki podejmowali żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego, walczący przez lata z sowiecką dominacją w Polsce. Niezłomni, niejednokrotnie poświęcając życie, starali się, aby powojenna Polska stała się państwem, w którym my sami będziemy mogli o sobie decydować. I choć, te działania nie przyniosły oczekiwanego skutku, to jednak pamięć o „wielkim zbiorowym bohaterze”, podobnie jak o powstańcach z XIX wieku, jest dziś częścią naszej historii, a przez to i istotnym elementem budowania tożsamości narodowej.
Dlatego – tradycyjne – w szkole pojawiła się okolicznościowa wystawa pokazująca działania Niezłomnych w powojennej Polsce. Ponadto nasi uczniowie z klasy III Mt (D. Gonera oraz A. Schweda) wzięli udział w kolejnym Opolskim Teście Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.
Natomiast, 11 marca w auli szkolnej blisko 100 uczniów klas Publicznego Technikum im. rtm. Witolda Pileckiego, wzięło udział w spotkaniu poświęconym Żołnierzom Wyklętym. Wykład wygłosiła p. A. Tokarska, przedstawicielka Opolskiej Delegatury IPN.
Pani A. Tokarska, zaznajomiła młodzież z zasobami IPN, które mogą być wykorzystane do zdobywania wiedzy na temat tego aspektu naszej przeszłości. Przede wszystkim jednak, przedstawiła zebranym najważniejsze wydarzenia związane z historią oporu jaki stawiali Polacy, kiedy komuniści przejmowali władzę. Przy czym główną część wykładu poświęciła działalności podziemia niepodległościowego na Opolszczyźnie. Zapoznała uczniów z wydarzeniami, które miały miejsce w Starym Grodkowie – przedstawiła dokumentację zdjęciową związaną z poszukiwaniami i identyfikacją Niezłomnych oraz opowiedziała o operacji „Lawina”, podczas, której funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego oraz NKWD zamordowali żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”.

Joanna Pawełczak – nauczyciel

Skip to content